Przejdź do treści

Etyka

Misją i celem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego jest propagowanie edukacji finansowej. W tym w szczególności kształcenie profesjonalnych i niezależnych doradców finansowych działających w imieniu i na rzecz klienta. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest Etyka zawodowa, której waga jest podkreślana w każdym aspekcie szkolenia.

Etyka w biznesie zajmuje się oceną oraz stworzeniem standardów moralnych, potrzebnych w konkretnej dziedzinie gospodarczej.

Ma ona dosyć długą historię i jest specyficzną odmianą aspektu badawczego etyki.

Zasadnicze kwestie przedstawiane są w postaci pytań:

 • czy podjęliśmy słuszną decyzję postępując tak czy inaczej?
 • czy przyniesie ona korzyści czy straty?
 • czy postępowanie zgodnie z zasadami etyki jest w interesach opłacalne czy nie?

Etyka w biznesie posługuje się następującymi pojęciami :

 • sprawiedliwość
 • uczciwość 
 • prawda
 • słuszność

Dzięki temu można połączyć analizę typowo naukową i rzeczywistość panującą w sferze biznesu.

Zasady etyczne Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska:

 • Uczciwość
 • Poufność
 • Obiektywność
 • Neutralność
 • Kompetencja
 • Profesjonalizm