Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Europejska Akademia Planowania Finansowego działa na rynku polskim od 2004 roku, od 2019 roku pod nową nazwą Akademia Planowania Finansowego im. Franciszka Zięby. Do tej pory certyfikowaliśmy ok. 2000 osób i przeszkoliliśmy ok. 3000 osób. Z sukcesem kształcimy profesjonalnych Doradców Finansów Osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222 (International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych.

Wysoki standard szkoleń

Nasze szkolenia na Doradców Finansowych przygotowują do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego zgodnie z wymaganiami  Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy, zatwierdzonego 15.10.2013 r. Według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010) zawód ten wchodzi w kategorię tzw. grupy elementarnej 2412- Doradcy finansowi i inwestycyjni (w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2412 Financial and investment advisers). Wysoką jakość naszych usług potwierdza renomowana jednostka akredytująca rozpoznawana w całej Europie - DEKRA Certification sp. z o.o. i wydany przez nią certyfikat potwierdzający wdrożenie i skuteczną realizację wymagań Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Skąd pochodzimy?

Akademia Planowania Finansowego im. Franciszka Zięby (wcześniej Europejska Akademia Planowania Finansowego - EAFP) wywodzi się z funkcjonującej w Bad Homburg, w Niemczech Europäische Akademie fűr Finanzplanung. W grudniu 2003r. EAFP z siedzibą w Bad Homburg podpisała porozumienie o utworzeniu w Polsce Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. EAFP była pierwszą organizacją kształcącą w Polsce profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.

Europejska Akademia Planowania Finansowego - z widokiem na przyszłość!