business

 

 

 

 

Finanse Osobiste vs. Finanse Przedsiębiorcy

Wychodząc naprzeciw potrzebom odpowiedzialnego przedsiębiorcy, opracowaliśmy program szkolenia, którego celem jest rozwój kompetencji finansowych.

Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie zarządzania finansami domowymi oraz zarządzania finansami w małej firmie. Zapozna się z istotą konieczności oddzielania finansów osobistych od firmowych. Pozyska informacje w trakcie szkolenia, dzięki którym zdobędzie wiedzę o warunkach i datach płatności należności, zarządzaniu i uczeniu się, jak planować sprzedaż usług, unikać zaskoczeń niespodziewanych wydatków. Dowie się, jak w efektywny sposób prowadzić komunikację z biurem rachunkowym. Podejmie się diagnozy poziomu zadłużenia oraz stanu oszczędności. Pozna metody tworzenia kilku kont dla finansów osobistych oraz przedsiębiorstwa.

Szkolenie prowadzi Pani Aleksandra Ruta- certyfikowany trener z wykształceniem finansowym, Project Manager i Product Manager z 15 letnim stażem pracy na etacie, przedsiębiorca od 8 lat funkcjonujący samodzielnie na rynku pracy.

Pani Aleksandra działa by wspierać, słuchać i rozwijać uczestników w budowaniu świadomości finansowej, pewności siebie oraz kompetencji przyszłości.

W zajęciach prowadzonych przez Panią Aleksandrę Rutę wzięło udział ponad 1 000 uczestników.

Szkolenie „Finanse osobiste vs. finanse przedsiębiorcy obejmuje 8 godzin szkoleniowych + 1 godzinę indywidualnych konsultacji:

  • Finansowe abc w Twojej firmie - 1,5h
  • Finanse osobiste - dlaczego tak, dlaczego nie - 1,5h
  • Planowanie przychodów i kosztów w firmie wg KPiR - 1h
  • Cashflow i projekcja finansowa w małej firmie - 1,5h
  • Rentowność przedsięwzięć - 1,5h
  • Dobre praktyki oraz nawyki w prowadzeniu finansów firmy - 1h
  • Indywidualne konsultacje - 1h (termin i lokalizacja uzgadniana indywidualnie z prowadzącą zajęcia)

Efekty usługi szkoleniowej:

wiedza - pozyskanie wiedzy w zakresie podziału budżetu domowego oraz budżetu firmy. Poznanie pojęcia poduszki finansowej w odniesieniu do finansów osobistych oraz firmowych. Poznanie modelu podziału budżetu na cele finansowe: domowe i firmowe. Cashflow - poznanie struktury przepływów pieniężnych w firmie, wpływy lub wypływy środków pieniężnych. Pojęcia wydatków w ujęciu miesięcznym i kwartalnym w odniesieniu do planowanych wpływów ze sprzedaży. Poznanie prostego modelu obliczania rentowności przedsięwzięcia/projektu. Zasada dotycząca przepływu pieniędzy pomiędzy kontami osobistym i firmowym oraz kasą w firmie.

umiejętności  - pozyskanie umięjętności oddzielenia zachcianek od potrzeb oraz zaplanowanych od niespodziewanych wydatków. Umiejętność planowania wydatków oraz spodziewanych wpływów w projekcji 1, 3 miesięcznej i rocznej w odniesieniu do dokumentu KPiR. Umiejętność uzgodnienia prostego biznes planu - projekcji finansowej. Pozyskanie umiejętności dokonywania systematycznego sprawdzania stanu konta prywatnego oraz firmowego - praktyczne warsztaty opierające się na pracy uczestnika na stanach własnych kont bankowych.

kompetencje - uczestnik ma większą świadomość w zakresie skutecznego osiągania celów związanych z systematycznym monitorowaniem stanu środków finansowych na kontach domowym oraz firmowym. Nabywa świadomość w zakresie efektywnej komunikacji z biurem rachunkowym oraz doradcami finansowymi. Wykazuje gotowość do pogłębiania postawy efektywnego zarządzania finansami.

Kogo zapraszamy na szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących małe firmy, osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorców prowadzących rozliczenia wg KPiR.

KOSZT SZKOLENIA wynosi: 549 zł brutto