Doradztwo Finansowe

Szkolenie I stopnia EFG® European Financial Guide

(Ekspert w doborze produktów finansowych)

Szkolenie II stopnia EFC® European Financial Consultant

(Doradca Finansowy)

MIFID II

Szkolenie EIA European Investment Assistant

(Asystent Inwestycyjny)

Szkolenie EIS European Investment Specialist

(Specjalista Inwestycyjny)

Finanse

Szkolenie Finanse Osobiste vs. Finanse Przedsiębiorcy

(FO vs. FP)

ZAJĘCIA DOSZKALAJĄCE