Przejdź do treści

Inwestycje w nieruchomości

inwestycje w nieruchomości

 
Inwestycje w nieruchomości i transfer aktywów

Moduł przygotowuje do zrozumienia i szerokiej analizy strategii i technik nabywania , utrzymywania i dystrybucji nieruchomości oraz rozumienia aspektów prawnych, podatkowych, finansowych , ubezpieczeniowych oraz innych tak aby efektywnie zarządzać portfelami aktywów inwestycyjnych w nieruchomości. Programem objęty jest również zagadnienie sukcesji aktywów zgodnie z celami finansowymi klienta.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

 1. zbieranie  umów i innych dokumentów prawnych , które maja wpływ na analizę portfela i strategii w obszarze inwestycji w nieruchomości klienta
 2. określenie celów w planowaniu inwestycji w nieruchomości klienta
 3. analiza dynamiki w rodzinie klienta z uwzględnieniem potencjalnych relacji biznesowych , które maja wpływ na strategie planowania inwestycji w nieruchomości
 4. analiza wartości portfela nieruchomości w momencie śmierci klienta
 5. analiza potencjalnych ograniczeń w ustalaniu strategii inwestowania w nieruchomości
 6. porównanie strategii inwestowania w nieruchomości
 7. wyliczenie potencjalnych kosztów oraz podatków  w momencie przekazania majątku z tytułu śmierci klienta
 8. analiza specyficznych potrzeb beneficjentów
 9. analiza profilu płynności aktywów w momencie śmierci klienta
 10. zbudowanie strategii inwestycyjnych
 11. określenie mocnych i słabych stron każdej ze strategii
 12. optymalizacja strategii w celu zbudowania rekomendacji
 13. określenie priorytetów w planie działania klienta w celu wdrożenia rekomendacji planu inwestycyjnego