Przejdź do treści

Emerytura

planowanie emerytalne

 

Planowanie emerytalne

Moduł przygotowuje do opracowania strategii z wykorzystaniem technik do akumulacji kapitału i wykorzystania go w okresie emerytalnym, mając na uwadze alokacje aktywów, osobiste cele klienta, tolerancje dla ryzyka inwestycyjnego, zdolność do absorpcji tego ryzyka, struktury i konsekwencje publicznych programów emerytalnych na osobiste plant finansowe klienta.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności :

 1. zbieranie danych potencjalnych źródeł przychodów emerytalnych
 2. zbieranie danych szacowanych kosztów emerytalnych
 3. określenie emerytalnych celów inwestycyjnych
 4. wspólne określenie założeń do planowania emerytalnego
 5. zbudowanie projekcji finansowych w oparciu o obecna sytuacje, włączając w to analizę braków pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami i źródłami finansowania
 6. zbadanie czy cele emerytalne klienta są realistyczne
 7. weryfikacja potencjalnych strategii emerytalnych
 8. określenie potrzeb finansowych klienta w celu zapewniani oczekiwanego  poziomu  i stylu życia na emeryturze
 9. określenie wpływu zmiany założeń na projekcje finansowe
 10. określenie czynników ryzyka oraz opcji zmian w ramach planu finansowego w celu utrzymania kluczowych aspektów poziomu życia na emeryturze
 11. zbudowanie strategii planowania emerytalnego
 12. określenie mocnych i słabych stron strategii
 13. optymalizacja strategii w celu zbudowania rekomendacji do planu emerytalnego
 14. określenie priorytetów w planie działania klieneta w celu wdrożenia rekomendacji planu emerytalnego
 15. dyskusja z klientem na temat wpływu zmian do projekcji finansowych