Informujemy, że na szkolenia na certyfikaty:

  • EFG European Financial Guide
  • EFC European Financial Consultant

mikro i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ?

Dofinansowanie może uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo na wybrane przez siebie szkolenie. To przedsiębiorca wskazuje jakie szkolenie jest mu potrzebne.

Znajdź nasze szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Możesz wyszukać organizatora wpisując „EFFP” lub konkretne szkolenie wpisując skrócone nazwy szkoleń „EFG”, „EFC”,   „EIA”, „EIS”.*

Następnie znajdź operatora środków unijnych w swoim regionie (województwie). Skontaktuj się z operatorem i uzyskaj informacje na temat możliwości dofinansowania.

 

Woj. Dolnośląskie:

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97, 56 699 55 05 ,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Województwo Lubelskie

Subregion puławski

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

tel.: (81) 470 09 00 lub (81) 470 09 01

e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

strona internetowa: http://www.fpcp.org.pl/

Subregion bialski i chełmsko-zamojski

QS ZURICH Sp. z o. o.

tel.: (22) 651 74 88

e-mail: biuro@qszurich.pl

strona internetowa: http://projektyunijne.qszurich.pl/wsparcie-rozwojowe-dla-msp-z-podregionu-bialskiego-i-chelmsko-zamojskiego

Subregion lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz m. Lublin

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny,

Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

e-mail: uslugirozwojowe@lpnt.pl

Tel.: 81 531 85 48; 506 971 270; 506 965 042; 506 968 513

strona internetowa: www.lpnt.pl

Województwo Lubuskie

Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego

166-400 Gorzów Wielkopolski; strona internetowa: http://www.ziph.pl/ tel: +48 957390311; e-mail: projekty@ziph.pl

Subregion zielonogórski:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Adres: ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra; strona internetowa: http://www.region.zgora.pl/ tel. +48 683270504; fax +48 68683253888; e-mail agencja@region.zgora.pl

Województwo Łódzkie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G; 90-349 Łódź

infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 800 801 321

Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

www.strefarozwoju.lodz.pl/

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Narutowicza 34; 90-135 Łódź

infolinia: 42 208 93 11

http://larr.pl

HRP Group

Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź

+48 42 207 22 00

biuro@hrp.com.pl

hrp.com.pl/

Województwo Małopolskie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków

tel: (12) 307 32 15

email: infolinia@mbon.pl

strona internetowa: www.mbon.pl

Województwo Opolskie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Krakowska 38, 45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

Województwo Podkarpackie

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel: (17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224

www.rarr.rzeszow.pl

w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

Podkarpacka Izba Gospodarcza

tel: (13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37

www.pigkrosno.pl

w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.

tel: 15 814 91 90

www.ststrefa.pl

Województwo Podlaskie

Dla subregionu suwalskiego obejmująca m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski:

Miasto Suwałki

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonnaszkolenie.pl

Dla subregionu łomżyńskiego obejmującego m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski;

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży,

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenie.pl

Dla subregionu białostockiego obejmującego m. Białystok, powiat białostocki, sokólski:

Powiat Sokólski

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenia.pl

Województwo Śląskie

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 807, 32 72 85 819, 32 72 85 841, 32 72 85 861,

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.fgsa.pl/pl/News/Show/159,Dofinansowanie-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-MSP-

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

tel. 32 370 12 92

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47,

email: arr@arr.czestochowa.pl

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

tel. 32 231 99 79,

email: sekretariat@riph.com.pl

strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

tel. 32 202 50 34,

email: wst@wst.com.pl

strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

Województwo Świętokrzyskie

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

tel.: 41 343 29 10

e-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Subregion olsztyński:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

strona internetowa: http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-olsztynskiego_588600.html

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/?page_id=838

Subregion elbląski:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

strona internetowa: http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-elblaskiego_588601.html

Subregion ełcki:

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/?page_id=838

Województwie Wielkopolskie

Subregion koniński:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

tel. 632 453 095, email: arr@arrkonin.org.pl

strona internetowa: www.arrkonin.org.pl/informacja-dla-firm-szkoleniowychdoradczych-i-uczelni-wyzszych/

Subregion leszczyński:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

tel. 618 685 417, email: pawel.kolakowski@zdz.poznan.pl

strona internetowa: http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/

Subregion kaliski:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz

tel. 627 641 242, 627 656 060, email: sekretariat@kip.kalisz.pl

strona internetowa: https://www.kip.kalisz.pl/2017/03/23/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

powiaty: krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński

tel./fax: +48 62 736 11 60, email: ocwp@ocwp.org.pl; monika_krakowska@ocwp.org.pl

strona internetowa: http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

Subregion poznański:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

nr tel. 616 563 500, email: info@warp.org.pl

strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

Subregion pilski:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A

nr tel. 616 710 481,email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: http://rozwijamy.eu/

Województwo Zachodniopomorskie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

tel: (91) 432 93 03 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:

Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88

email: b.gorecka@karrsa.pl m.skiba@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl

www.karrsa.pl

Biuro w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.gajewska@karrsa.pl

tel: 515 416 856

email: a.szewczyk@karrsa.pl

tel: 515 416 886

 

*Jeśli nie widzisz szkolenia, którym jesteś zainteresowany, masz dodatkowe pytania, ZADZWOŃ DO NAS! tel.: 507 088 523.