Przejdź do treści

Planowanie finansowe

ikona-planowanie-finansowe

Planowanie Finansowe - zasady , proces i umiejętności

Moduł planowania finansowego jest kluczowym modułem w obszarze doradztwa finansowego . Zakres merytoryczny obejmuje przede wszystkim wyjaśnienie procesu planowania, praktycznych zasad, i umiejętności - w tym biegłość w wykonywaniu wszystkich wyliczeń finansowych w ramach tematu  wartości pieniądza w czasie . Dopełnieniem  modułu stanowią zagadnienia makroekonomiczne, w tym cykle koniunkturalne.

Wiedza i umiejętności

Uczestnictwo w szkoleniu pomaga opanować  następujące kompetencje i umiejętności:

  1. Zasady i zastosowanie procesu planowania finansowego w praktyce zawodowej , w tym przygotowanie PLANU FINANSOWEGO
  2. Efektywną komunikację z klientami w celu pozyskania niezbędnych danych i identyfikacji celów finansowych oraz określania ich parametrów
  3. Wzmocnienie umiejętności analitycznych i prezentacyjnych
  4. Biegłości w wykonywaniu wszystkich wyliczeń wchodzących w ramach teorii wartości pieniądza w czasie
  5. Oceny sytuacji makroekonomicznej w oparciu o analizę kluczowych danych i zastosowanie wniosków do planów finansowych klientów